rent a boat


- mogućnost najma broda dužine 5 m s motorom od 6 hp

- najam bicikla